Datajalostamo, informaatioekosysteemi, Pallo-ekosysteemi

Poiketen blogin kansainvälisestä kohdeyleisöstä ja englanninkielisestä materiaalista tämä posti on suomeksi. Selvyyden vuoksi aloitan määrittelemällä hieman otsikon terminologiaa.

 • Datajalostamo = avoin juuri käyntiin lähtenyt yhteisö, joka pyrkii synnyttämään aidon ja puhtaan liiketoimintaympäristön rahan arvoisen datan jalostusketjussa
 • Informaatioekosysteemi = looginen käyttäjäkohtaisen ja yksityisen informaation jalostuarvon pohjalta kuvattu malli-visio asiasta
 • Pallo-ekosysteemi = realisoitunut ja konkreettinen kiinnitys informaatioekosysteemiin, jatkuvasti kehittyvä ja nyt lähestymässä jalostusketjuille relevanttia konkretiaa

Datajalostamon toiminnassa on minun avoimesti keräämästäni “Pallo-verkostosta” tuttuja tahoja ja jollain tavalla useat juuret juontavat Mikkelissä toukokuussa 2013 pidettyyn työpajaan. Pallo-verkosto ei ole (vielä) onnistunut konkretisoitumaan itseään omalla painollaa kasvattavaksi verkostoksi, vaikka eri suuntien pilotit etenevät rohkaisevasti.

Moneltakin kantilta katson Datajalostamon tavoittelevan juuri samoja asioita ja – mikä tärkeintä – tekevän sitä avoimen yhteisöllisesti, joten nimestä viis – avoin Pallo-verkosto on minun kauttani tässä täysillä mukana :-).

Datajalostamo-yhteisö on avoin, siihen pääsee mukaan tulemalla mukaan. Ryhmä on käynnistynyt vasta hiljattain, joten “virallista infokanavaa” ollaan vasta muodostamassa. Mikäli konsepti sattuu tällä alustuksella herättämään kiinnostusta, ohjaan mielelläni kiinnostuneita eteenpäin. Minut saa kiinni tällä agendalla myös tutusta postista kalle.launiala@protonit.net.

HUOM! Tämä posti on työkappale-avaus olemassaolevan Pallo-materiaalin kytkemisestä Datajalostamo-konseptin alle. Mikkeli on vahvasti edustettuna materiaalissa yksinkertaisesti siksi, koska tämä avoin yhteisö/yritysverkosto on spontaanisti syntynyt sekä yritysten että kaupungin yhteistyön tuloksena 🙂

Eli tällä alustuksella siirrytään varsinaiseen agendaan. Kokonaisen ekosysteemin kommunikoinnissa olen tunnistanut kolme päätahoa. Nämä tahot ovat:

 1. Asiakas, kuluttaja, kansalainen, käyttäjä = se, jonka tarve ensi- ja viimekädessä merkitsee
 2. Toimittaja, sovelluskehittäjä, datan tarjoaja = se, joka tuottaa/toimittaa tarvittavia elementtejä kokonaisuuteen
 3. Päättäjä, päätöksentekijä, mahdollistaja = se, joka mahdollistaa sen, että käyttäjän tarve voidaan ratkaista toimittajan toimesta

Materiaali on pureskeltu ko. ryhmiin alla (osa videoituna). Alustuksena on kankeasta hankemallista siirtyminen käytännön ketterään kehitykseen, mikä on realiteetti siitä, miten ohjelmistoteollisuuden toimijat (startupeista mihin tahansa alustatoimijaan) oikeasti toimivat. Loppuun yhdistäväksi tekijäksi on tuotu yhteisöllinen kehitys, jossa on linkattu aiemmin blogissakin esitetty yhteisöllinen avoimen ja yksityisen datan kehittäminen, älykkään kaupungin ekosysteemi ja visio yksilötason informaation arvostuksesta arvoketjujen rahoittajana.

Alustus

Ideoiden välitön jalkautusmahdollisuus ja huomioiminen jatkuvassa kehityksessä.

Asiakas

Päättäjä

Toimittaja

 • Kuntatason järjestelmäalusta – Toimittaja (PowerPoint, PDF)
 • Kuntalaisen rajapinta sähköiseen asiointiin: käyttäjän identiteetti vs. rooli sähköisessä asioinnissa (PowerPoint, PDF)
 • Toimittaja – Loppukäyttäjän perspektiivi (PowerPoint, PDF)
 • Toimittaja – Looginen väylärakenne (PowerPoint, PDF)
 • Toimittaja – Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen (PowerPoint, PDF)

Yhteisöllinen kehitys ja informaation arvo

 • Accelerating Open and Private Data Community Driven Development (video, PowerPoint, PDF) – esitetty alunperin SYKE:n “Smart Environmental Information”-seminaarissa
 • Smart City Ecosystem – Introduction (video, kalvot samat kuin Toimittaja – Loppukäyttäjän perspektiivi, paitsi englanniksi) – tällä esityksellä suomeksi pidettynä voitettiin Porin avoimessa tietohallintokilpailussa innovaatiopalkinto
 • Yksilötason innovaatiot, jonka ekosysteemi-infra ja hankemallin kevennys voi mahdollistaa: towards citizens as digital innovators – visio-näkemys on reilut 2v vanha, ja sen realisointi johti Pallo-mallin innovaatioon
 • Pallo-alustan esittelyvideot löytyvät laajemmin blogin demovideo alueelta, tämän postin videot löytyvät myös omalta soittolistaltaan.

Yhteenveto

Yhteenvetona yllä oleva kiinnitys on tehty sovelluskehityksen ja sen (alusta)ekosysteemeille ja toimialalle ominaisten piirteiden vahvasti ohjaamana. Sitä kautta tarkastellen yllä esitetty malli on realisoitavissa ja omaa mm. datan palveluinfran operaattorien osalta oleellista päätöksenteon/hankemallin hallintaa.

Eli tässä siis lähtötaso minun/Pallo-verkoston suunnasta yhteisölliseen tekemiseen 🙂

t: Kalle + Pallo-tiimi

This entry was posted in Computers and Internet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s